A projektben résztvevő intézmények bemutatása

Dorog

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Dorogi Csoport

Az EFOP-2.2.15-16-2017-00001 projekt keretén belül felújítandó kívánt ingatlan egy emeletes épület, amelynek fölszinti részét a Szeretetszolgálat megvásárolta. Jelenleg a Dorogi Csoport végzi itt munkáját, a munkájával járó adminisztratív feladatokat. Itt kapott helyet az adományraktár (bútor, élelmiszer, ruházat, egyéb felszerelések), és itt történik az adományosztás is: a rászoruló családok részére hetenként biztosított a lehetőség adományok átvételére.

A Szeretetszolgálat dorogi jelenléte a felújításnak köszönhetően látványosan javul: kulturált környezetben végezhetik az önkéntesek munkájukat, a munkatársak kulturált környezetben tudják a hozzájuk fordulókat fogadni, lehetőség nyílik további programok megvalósítására.

Folytatódik az eddigi hagyományos karitatív tevékenység: a raktárhelyiség felújításával és felszerelésével az adományok kezelése, fogadása, rendszerezése könnyebbé, átláthatóbbá válik, a számítógépes fejlesztéssel a munkákhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok háttere javul.

A vizesblokkok felújítása, a közösségi tér kialakítása és berendezése családi (re)integráló és ifjúsági programok megvalósítását teszik lehetővé. Terveink között szerepel:

 • hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok korrepetálása
 • alapvető számítógépes ismeretek elsajátítása
 • baba-mama klub működtetése
 • ifjúsági klub létrehozása
 • családi napok, programok szervezése
 • prevenciós és egészségügyi előadások, közösségi programok szervezése

 

A felújításnak köszönhetően a Dorogi Csoport, és az ott tevékenykedő önkéntesek mindennapi munkájának hatékonysága nőni fog.

Kapcsolat:
Irányítószám: 2510
Város: Dorog
Cím: Hantken Miksa utca 8.
Telefonszám: +36304834430, +36208232223
Csoportvezető: Fritz István
E-mail: kozep-dunantuli.regio@maltai.hu, fritzistvan@gmail.com


 

GYŐR

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Magyarországi Regionális Központ

A Győr, Amadé László u. 1. szám alatti ingatlanban működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Magyarországi Regionális Központja. Itt történik a Nyugat-Dunántúli Régió karitatív tevékenységeinek koordinálása, háttér adminisztrációja. Itt működik a Regionális katasztrófaegység logisztikai központja és a regionális raktára is. A központ tevékenységéhez kapcsolódik még jelnyelvi tolmácsszolgálat, munkaerő-piaci szolgáltatás tartósan munkanélküli és megváltozott munkaképességűek részére, önkéntes programok szervezése, 20 önkéntes csoport munkájának koordinálása, összehangolása, hátrányos helyzetű célcsoportok segítése több területen, 16 szociális intézmény működtetése, 11 pályázati és modellkísérleti programban való részvétel.

A Nyugat-Dunántúli Régió csoportjaiban és intézményeiben 1139 fő tevékenykedik. Az önkéntesek száma 576 fő, rendes tagok száma 384 fő, pártoló tagok száma 23 fő. Munkatársaink száma éves átlagban 188 fő. A régióközpontban 26 fő munkatárs dolgozik, közülük 9 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló.

További 150 fő regisztrált önkéntes segítségére számíthat a központ rendkívüli helyzetekben.

A Regionális Központ az Iskolai Közösségi Szolgálat keretén belül a három megyében 21 középiskolával rendelkezik megállapodással.
AZ EFOP-2.2.15-16-2017-00001 azonosítószámú projekt keretén belül az üzemeltetéshez kapcsolódó felújítások, fejlesztések, a funkcióknak megfelelő bővítések és akadálymentesítések valósulnak meg.

Kapcsolat:
Irányítószám: 9021
Város: Győr
Cím: Amadé L.u.1.
Telefonszám: 96/336-129
Vezető: Dr.Báthy Andrásné, regionális ügyvezető
E-mail: bathy.gyorgyi@maltai.hu

 


KECSKEMÉT

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központ

Kecskeméten a Matkói út 20. sz. alatt működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központja, amely a szociális szolgáltatások rendszerébe illeszkedő, személyes gondoskodást nyújtó integrált intézmény. Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Nappali Melegedő (45 férőhely)
 • Éjjeli menedékhely (39 férőhely)
 • Hajléktalanok otthona (28 férőhely)
 • Hajléktalanok átmeneti szállása (13 férőhely)
 • Hajléktalanok rehabilitációs otthona (21 férőhely).

Az intézmény komplex jellege lehetőséget biztosít arra, hogy lakóinknak a legmegfelelőbb ellátást tudjuk biztosítani. Az intézményben nyújtott szolgáltatások egymásra épülnek, lépcsőzetes elv szerint kialakítottak, amely így lehetőséget biztosít ellátottaink, lakóink számára, hogy fokozatosan elsajátíthassák azokat a képességeket és készségeket, amelyek lehetővé teszik majd őket az intézményből való sikeres kilépésre.

A jogszabály által előírt kötelezően nyújtandó szolgáltatási elemeken és tárgyi feltételek biztosításán túl, az intézményben lehetőséget nyújtunk - az igényeknek megfelelő - tanfolyami oktatásra, tematikus foglalkozásokra, szabadidős, kulturális és közösségi programokra. A tematikus foglalkozások alkalmával a lakhatásra, pénzkezelésre, életvezetésre készítjük fel lakóinkat.

AZ EFOP-2.2.15-16-2017-00001 azonosítószámú projekt keretén belül új adományraktár épület építése valósul meg. Az épület régiós raktárbázis és logisztikai központ funkciót tölt majd be a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. A külföldről és budapesti központi raktárból érkező adományok raktározásának, valamint a régiós Máltai csoportoknak, a rászorulóknak történő szétosztásának helyszíneként fog szolgálni.

Kapcsolat:
Irányítószám: 6000
Város: Kecskemét
Cím: Matkói út 20.
Telefonszám: 76/506-520
Intézményvezető:  Patai Edit
Regionális ügyvezető: Rigóné Kiss Éva
E-mail: rigo.eva@maltai.hu; patai.edit@maltai.hu


 

PÉCS

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ

Pécsett, a Janus P. u. 6.sz. alatt található a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központja. Az épületkomplexumban jelenleg az udvari szárnyakban hajléktalan nappali melegedő és hajléktalanok krízisszállója működik, a földszinten orvosi járóbeteg szakellátás történik, az emeleten pedig a régió központ működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. A beruházás célja a tetőtér beépítése.

A fejlesztéssel érintett épületrész és udvar terülte a régió önkénteseinek, munkatársainak közösségei rendezvényeihez, belső szervezeti egyeztetések, konferenciák, előadások lebonyolításához szolgáltat majd közösségi és konferencia teret.
A tetőtér beépítése során kialakításra kerül egy egybefüggő légteret alkotó közösségi tér . Az épületrészben vizesblokkok, mosdók és egy teakonyha is megépül.

Az ingatlan udvarán tereprendezés történik, valamint parkolóhelyek kialakítása a látogatók és dolgozók gépjárművei számára. A tereprendezés során az udvar térhasználata funkcionálisan letisztul, a közlekedési útvonalak, pihenő helyek kialakítása, zöldterületi felületképzés megtörténik. Az udvaron elhelyezkedő műemléki pince közösségi térré történő belső kialakítása is elkészül a projekt keretein belül.

Kapcsolat:
Irányítószám: 7621
Város: Pécs
Cím: Janus Pannonius. u. 6.
Telefonszám: 72/310-048
Intézményvezető:  Jónás Gergely
E-mail: ddregio@maltai.hu


 

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhelyen a Báthori u. 2 szám alatt működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sátoraljaújhelyi csoportja, mely 25 éve az elsők között alakult. 2006-tól pedig az épület földszintjén működik a Gondviselés Háza Nappali Melegedő, illetve Időszakos Férőhely és Utcai Szociális Szolgálat.

A nappali melegedő lehetőséget ad a rászorulók számára pihenésre, tisztálkodásra, étkezésre, ruházat tisztítására, közösségi együttlétre. A rászorulók segítséget kapnak szociális és személyes ügyeik intézéséhez, valamint életvezetési, és mentálhigiénés tanácsadást is kapnak.

Az időszakos férőhely éjszakai szállást nyújt azon hajléktalan emberek számára, akik másként nem tudják megoldani éjszakai tartózkodásukat. Ezen felül krízisférőhelyként is működik olyanok számára is, akik „csak” átmeneti krízishelyzet miatt kerültek utcára.
2012 óta működik utcai gondozó szolgálat is, mely olyan hajléktalan embereket lát el, akik valamilyen oknál fogva nem térnek be az intézményekbe.

A MMSz sátoraljaújhelyi csoportjának - az előző évtizedben végzett munkájának megfelelően a szociális segítés a fő tevékenysége. Az évek során ez a tevékenység kibővült a helyi és környező ifjúsági csoportok ifjúsági kezdeményezések, MMSz tanodáinak és tanulóinak felkarolásával és támogatásával is.

A csoport létszáma jelenleg12 fő, valamint helyi önkéntesek vesznek még részt a csoport munkájában. A csoport fiatalítását és bővítését tervezzük ezért nagyon fontos számunkra, hogy az ifjúság megtanulja az önkéntesség, az adományozás, a közösségi munka ezzel együtt MMSz hitvallását.

A csoport munkáját - a hátrányos helyzetű térség okán - nemcsak a rászoruló személyek, hanem a körzetben működő szociális intézmények, a kórház, a fogyatékos gyermekeket oktató iskolák, valamint a német nyelvet oktató iskola és óvoda segítése is jellemzi.

Az EFOP-2.2.15-16-2017-00001 projekt során az épület átalakításával lehetőség nyílik a sátoraljaújhelyi csoport munkájának megkönnyítésére, az energiahatékonyság növelésével kiadásaik csökkentésére. Az átalakítás fő célja a sátoraljaújhelyi csoport ifjúsági és adományozási tevékenységének a támogatása.

Kapcsolat:
Irányítószám: 3980
Város: Sátoraljaújhely
Cím: Báthory u.2.
Telefonszám: +3647/323-009
Intézményvezető: Aradi Albertné
E-mail: maltaujhely@maltai.hu


 

Tata

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Központ

Az EFOP-2.2.15-16-2017-00001 projekt keretén belül megvásárolt ingatlan címe: 2890 Tata, Vasút utca 64/a. A telek közvetlen telekkapcsolatban áll a Szeretetszolgálat által használt telekkel, ahol szociális intézményi ellátás (idősek napközi otthona, támogató szolgálat) és a regionális vezetés kapott helyet.

A Szeretetszolgálat dinamikus fejlődésével sokszorozódó programok, ellátási formák, adminisztratív, és koordinációs feladatok miatt a jelenleg használt telephely nem alkalmas a zavartalan és hatékony munkavégzésre.

A felújított ingatlan helyet ad a régióvezetés számára, az átalakítások eredményeként a régióközpont hatékonyabbá válik. Javul a Közép-dunántúli Régióban működő humanitárius tevékenység koordinációja. A korábbi túlzsúfoltság megszűnésével eredményesebb munka várható el Szeretetszolgálat átfogó regionális karitatív tevékenysége koordinálása tekintetében: a könyvelés, a logisztika, az általános vezetés (munkaügyi adminisztráció, adománygyűjtés, - szervezés, programbonyolítás, -koordináció) leválasztódik a tatai szociális ellátásról, külön térben és épületben helyet kapva. A felújításnak köszönhetően kulturált körülmények között történik majd a partnerek fogadása, megvalósul a munkavállalók számára a nyugodt és egészséges munkakörülmények biztosítása. Az udvar hasznosításával - udvari játékelemek telepítése - kibővül a közösségi tér és annak funkciója is.

Kapcsolat
Irányítószám: 2890
Város: Tata
Cím: Vasút utca 64/a
Telefonszám: +3630/483-4430
Regionális ügyvezető: Pataki Gergely
E-mail: kozep-dunantuli.regio@maltai.hu, pataki.gergely@maltai.hu


 

Tiszaörs

Észak-alföldi Régió

Az Észak-Alföldön nagy kiterjedésű külső és belső perifériás területek találhatók. A régió lakosainak száma mintegy 1,5 millió fő, és a népesség korstruktúrája a többi régióhoz képest kedvezőbb, jóval magasabb a fiatalok aránya, mint másutt az országban. Ugyanakkor jóval magasabb a hátrányos helyzetű családokban felnövő gyermekek száma. Az aktív foglalkoztatottak aránya országos viszonylatban rendkívül alacsony, az eltartottak aránya viszont meglehetősen magas. Az Észak - Alföldi Régióhoz 16 csoport és két filia tartozik. A területhez tartozó csoportok fő tevékenységét a „klasszikus”, karitatív jellegű máltai munka jellemzi, és ezt 171 máltai tag és 130 önkéntes végezi. Ennek megfelelően a támogatás során kiemelt hangsúlyt fektetnek a nagycsaládosokra, hátrányos helyzetű gyermekekre és az egyedül élő idős emberekre, amely során éves szinten mintegy 15.000 főt támogatunk.

Helyi szerverezeteink munkájuk végzéséhez rendelkeznek iroda és kisebb raktárhelyiségekkel, azonban nem rendelkezünk régiós szintű raktározási lehetőséggel, amelynek létrehozása nagymértékben javíthatná tevékenységünk hatékonyságát. A regionális logisztikai bázis egyrészt egy rugalmasabb, földrajzilag közelebb elhelyezkedő raktározási lehetőséget teremtene, másrészt pedig részben kiválthatná a nagyobb távolság miatt költségesebb budapesti központi raktár igénybevételét. A létrehozandó regionális logisztikai bázis lehetőséget teremtene egyrészt differenciált raktározásra, javulnának az adományok mennyiségi, válogatott és szelektív raktározásának lehetőségei, amely nagyban javítaná a folyamatos, és adekvát támogatásnyújtási lehetőségeinket, másrészt a tevékenységet szolgáló gépjárművek elhelyezésére, harmadrészt pedig a kiegészítő tevékenységek (adminisztráció, munkamegbeszélések, segítők felkészítése, adományok tisztítása, javítása) biztosítására.

Kapcsolat:
Lázár Alpár
Telefonszám: +3630/406-0610
E-mail: lazar.alpar@maltai.hu